Stenen bijl gevonden in Maasniel


onderaanzicht

Deze stenen bijl uit het “Neolithicum” oftewel “jonge steentijd” oftewel “late steentijd” oftewel de periode tussen 5000 en 1800 voor Christus werd in de 60er jaren geleden gevonden in de achtertuin aan de Gebroeklaan te Maasniel.
Enige meters verder stroomt de Maasnielderbeek vroeger hete dit gebied het Nielder drenke, een drassig gebied waar het vee werd naartoe gedreven om er te drinken. Aangenomen word dat de steentijd volkeren deze gereedschappen in een moeras gooiden om ze offerden aan de goden.
Deze stenen bijlen waren een van de belangrijkste gereedschappen voor de mensen uit hun tijd. In deze periode gingen de mensen over van jagers/verzamelaars naar akkerbouwers. Met de bijlen werden bomen gerooid om er akkerbouw te kunnen bedrijven.
Het is een aanwijzing dat er in deze periode al menselijke activiteit in Maasniel plaatsvond.