Maasniel in:  A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1839-1851)  

MAASNIEL, gem. in Opper-Gelder, prov. Limburg, arr. en kant. Roermonde (10 k. d., 12 m. k., 33 s. d.); palende N. aan de gemeente Swalmen, O. aan de Pruissische prov. Rijnland, Z. aan Roermonde, W. aan de Maas , die het van de gemeente. Horn en Buggenum scheidt.
Deze gem. bevat het d. MaasnieI, benevens de geh. Leeuwen, Gebroek, Azenray en Maelbroek, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 1556 bund. 70v, r. 5 v. ell., waaronder 1476 bund. 85 v. ell. belastbaar land. Men telt er 233h., bewoond door 235 huisgez , uitmakende eene bevolking van ongeveer 1540 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw.
De inw., die op 2 na alle R. K. zijn , onder welke 1000 Communikanten, maken eene par uit, welke door eenen Pastoor en eenen Kapellaan bediend wordt , en in deze gem kerk heeft. - De 2 Herv., die hier wonen , hehooren tot de gem, van Roermonde.
Men heeft in deze gem. eene school , welke gemiddeld door een getal van 150 leerlingen bezocht wordt.
Het d. Maasniel ligt u. N. van Roermonde , 4 u. Z. van Venlo, aan den straatweg, tusschen die beide steden.
De kerk, aan den H. Laurentius toegewijd, is een gebouw met eenen toren en van een orgel voorzien.
Men heeft er driemalen in het jaar kermis, als: in Junij , in Augustus en in October.
Het wapen van Maasniel bestaat in eenen rooster van St. Laurentius.