Maas- en Roerbode  

uitgave: Donderdag 15 Juli 1965


Leeuwen woensdag 14 Juli 1965

ENGELS VLIEGTUIG STORTTE NEER IN KOM VAN LEEUWEN  

Overzichtsfoto van de hulpcolonne, opgesteld op de Burg. Wackerstraat nadat de politie en de M.P. de vele kijk lustigen met de grootste moeite en zeer veel tact had verwijderd. Politie, Koninklijke Marechaussee en Britse M.P. traden ter plaatse zeer correct op en hadden de situatie volledig in handen (boven links) 
Het neerstortende vliegtuig raakte even in zijn val het huis van de familie Joosten. Foto (rechts boven) de schade aan het dak.
Het hoofdgedeelte van de verongelukte Canberra bommenwerper, de romp, verpulverde vleugelresten  in de boomgaard van bakker A. Beckers (links onder).
Hier is niets meer te blussen. Een brandweerman temidden van de gebluste resten van de Canberra. Op de voorgrond een nog vrijwel gaaf gebleven landingswiel (rechts onder).

De ravage op het terrein van het ongeluk was het verschrikkelijk. De fruitbomen waren tot in de top uitgebrand. In het nog overgebleven groen klonk het gepiep van 50 vogels, die ontsnapt waren uit een door een vleugel doorkliefde volière. Op de vliegbasis Bruggen heerste een diepe verslagenheid. De Canberra was opgestegen voor een routinevlucht, een gewone vlucht, die de bemanningen moeten houden om hun aantal vlieguren op peil te houden. De bemanning Clapp, Sime en Dingle stond op de basis bekend als een happy crew, een gelukkige bemanning, jongens, die nooit pech hadden gehad en die iedereen graag mocht. In de avonduren werd ons op Bruggen het volgend communiqué overhandigd: "Omstreeks 13.20 uur is een Canberra straalbommenwerper van de R.A.F. te Leeuwen verongelukt. Van de drie bemanningsleden zijn geen overlevenden. Onder de burgerbevolking vielen geen slachtoffers. Inmiddels is een commissie van onderzoek gearriveerd, die het ongeluk zal pogen te reconstrueren. Alle overblijfselen van het vliegtuig zullen nu worden verzameld. 

Eerst na het onderzoek zal de oorzaak waarschijnlijk motorstoring, definitief kunnen worden vastgesteld. In de middaguren flakkerde de brandweer op in de resten van de Canberra en moest de Roermondse brandweer andermaal uitrukken naar Leeuwen. De stoffelijke resten van de drie vliegers werden per ambulance overgebracht naar het St. Laurentius ziekenhuis te Roermond.

Het opruimen van de wrakstukken zal ongeveer twee dagen in beslag nemen. Behalve Britse militairen hebben ook leden van de Nederlandse luchtmacht en de Nederlandse M.P. kamp gemaakt op het rampterrein. De districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee, majoor Schulze, heeft ons verzocht de omwonenden te Leeuwen er op te wijzen, dat elke vondst, betrekking hebbend op de ramp van groot belang kan zijn voor het onderzoek. Verder wordt gewezen op explosiegevaar. De afvuurinrichting van de Canberra is in de crash onklaar geraakt. Niet alle aan boord aanwezige munitie is ontploft. In de avonduren trok een enorme stroom van kijkers naar Leeuwen. Onder de bevolking heerste een grote verslagenheid en diepe deernis met de drie vliegers. Volgens ooggetuigen mag worden aangenomen dat de bemanning zich in veiligheid had kunnen brengen, in dien zij het toestel eerder verlaten had. In dat geval zou het risico, dat de bommenwerper op de bebouwde kom zou zijn gevallen bijzonder groot zijn geweest. De bemanning is echter tot het allerlaatste moment aan  boord gebleven Dat zij door de snelle opeenvolging van gebeurtenissen, voorafgaande aan het moment voor de ramp het toestel niet meer in handen had, doet aan de goede opzet van hun bedoelingen niets af. Als een dwarrelend blad kwam de bommenwerper in een vrije val naar beneden. Leeuwen bleef als door een wonder voor een ramp gespaard. En nu de ergste schrik voorbij is gaat de algemene deelneming uit naar de verongelukte vliegers en naar hen die zij achterlieten. Twee van hen waren gehuwd.


.


Het type vliegtuig dat in Leeuwen neerstortte: de Canberra

TYPE
twee/drie zits lichte bommenwerper, foto verkenner, radar trainer

afmetingen

  • spanwijdte : 19.5m
  • lengte :19.96m
  • hoogte : 4.75m
  • vleugeloppervlakte : 89.2m²

gewicht

  • leeg :        9,842kg
  • geladen : 24,970kg


Met dank aan Wiel Kanders