-->

De nameting van de Maasnielder wielerbaan

Bijbehorende tekst:
Licht in de duisternis? Zondag heeft Egg de Roermondsche wielerbaan opgemeten in verband met de betwiste recordverbetering van v. Hout. Egg kwam inderdaad niet aan de vereischte lengte, doch hij heeft naar onze meening te laag gemeten, daar hij den onderkant der baan nam. n.l. de lijn tegen den cementen rand. Precies op die lijn kan v.Hout toch niet steeds gereden hebben. Aldus blijft de kwestie nog vrij duister.

Bron: Nog niet bekend
met dank aan: R.Lamboo