De patroonheilige van de Parochie Maasniel St. Laurentius

Laurentius zou geboren zijn in Spanje en reeds op jonge leeftijd in Italie terecht gekomen zijn. Hij was de aartsdiaken van paus Sixtus II in Rome. Ten tijde van de vervolging door keizer Valerianus werden Laurentius en de andere diakens met de heilige vader gevangen genomen. Terwijl de anderen standrechtelijk om het leven werden gebracht, nam men laurentius mee voor verhoring en foltering. Paus Sixtus was voor Laurentius niet alleen zijn meerdere maar tevens zijn vaderlijke vriend en vooral een voorbeeld. Veel is van Laurentius niet bekend het meeste over hem steunt op legendes (zie iets verder). Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constatijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid. Laurentius is de derde patroon van de stad Rome. Hij wordt vereerd als patroon van de armen alsook de bibliothecarissen, omdat hem als diaken de zorg voor de boeken was opgedragen. San Lorenzo is de basiliek in Rome die aan hem toegewijd is. Daar ligt hij, samen met diaken Stefanus begraven.

Tijdens de terechtstelling van Paus Sixtus II liep Laurentius wenend met hem mee en riep; "Waar gaat u heen, zonder uw zoon, vader?" De paus troostte zijn aartsdiaken en voorspelde hem zijn eigen terechtstelling als martelaar. Hij gaf Laurentius nog de opdracht de gehele kerkschat onder de armen te verdelen. Na de moord op paus Sixtus II maakte keizer Valerius aanspraak op de kerkelijke schatten en beval Laurentius de schatten te brengen. Hij kreeg drie dagen bedenktijd. In deze tijd verdeelde hij de goederen onder de armen van de stad Rome en bracht alle noodlijdenden van de stad op de derde dag voor keizer Valerius. Hij bevestigde dat alle ware schatten van de kerk voor de keizer stonden. De keizer onstak in toorn en liet Laurentius vastnemen en ter dood veroordelen. Men sloeg hem met loden kogels en legden hem tussen een rooster op het vuur. Zijn sterfdag was op 10 augustus 258.

Paus Leo I de Grote heeft over Laurentius eens gezegd; "het vuur dat in hem brandde, heeft hem geholpen het vuur van het martelaarschap te doorstaan".Patroon van:
Diakens, bibliothecarissen, glasblazers, glazeniers, brandweer, koks, archivarissen, scholieren,studenten, administrateurs, bierbrouwers, banketbakkers, wasvrouwen.
Patroon tegen: huidziekten, oogkwalen, spit, ischias, vuurrampen, het vagevuurleed, de pest
Patroon voor: zielen in het vagevuur, goede wijnoogst.

bron: http://www.heiligen.net

Naar St. Laurentius zijn o.a. vernoemd:

  1. De lagere school St.Laurentuis (De vroegere Jongens school)
  2. De fanfare te Leeuwen
  3. De amateur schutterij St Lerang