Het wapen van Maasniel


In 1909 werd door de Gemeenteraad van Maasniel het officiŽle gemeentewapen aangevraagd en verkregen. Het gemeente wapen is afgeleid van het wapen welk sinds Ī1500 in gebruik was door de schepenbank van Maasniel

 
Het document waarin de goedkeuring aan de gemeente werd gegeven voor het gebuik van het wapen

   

Onderstaande tekst is een transcriptie van het boven genoemd document.

Aan de koningin gericht verzoekschrift van 31 Januarie 1909,
Betreffende toekenning gemeente wapen

s' Gravenhage, den 30 Augustus 1909

Onder terugzending van de bijlagen van nevens vermeld aan de Koningin gericht verzoekschrift, heb ik de eer uwer raad te doen toekomen het ter zake ingenomenen advies van den hogenraad van Adel d.d. 29 juni 1909 n 789 naar den inhoud naar waar van ik mij verwijzing heb veroorloof
Aangenaam zal het mij zijn, bij terug ontvangst van de bijlagen dezer te vernemen, of Uw Raad zich zoude kunnen vereenigen met aan te nemen een wapen, gelijk dit in evenemeld advies wordt aangegeven en omschreven

De minister van Justitie


Oorsprong/verklaring :
Het oudste zegel van de schepenbank van Maasniel is gebruikt van 1514-1570. In 1513 werd nog gezegeld met het persoonlijke zegel van de richter. Het zegel vertoont St. Laurentius, de kerkpatroon, met in zijn linkerhand een rooster in de rechter een boek. Voor hem bevind zich een schildje met het wapen van de Heren van Dalenbroek, uit het geslacht Van Vlodrop, die de heerlijkheid destijds in bezit hadden.
Van 1572-1792 werd een nieuw zegel gebruikt, met daarop dezelfde afbeelding, alleen houdt nu de heilige het rooster in zijn rechterhand en het boek in de linker. Het gemeentewapen is gebaseerd op dit zegel. Klik hier voor een vergelijk

Het zegel van Maasniel van 1514.

Het zegel van Maasniel van 1572.


Dit zegel is afkomstig van een reliekhouder welk zich bevind in de Sint Servaasbasiliek te Maastricht.
Het betreft hier het zogenaamde tweede schepenbankzegel, dat tussen 1572 en 1795 in gebruik was bij het Maasnielder schepenbank.

 Het omschrift luidt: SEGEL DER SCHEPE(N) VA(N ) MAISNIEL