Overzichtskaart van het sterkst getroffen gebied met intensiteit VII. Dit gebied is in de kaart met rood aangegeven. Op de intensiteitenschaal van Mercalli is te zien hoe deze intensiteit wordt bepaald. De Peelrandbreuk en de Feldbiss zijn de belangrijkste breuken in dit gebied en vormen de begrenzing van de Roerdal slenk waarin het epicentrum van deze beving ligt. De aardbeving vond plaats langs de Peelrandbreuk op een diepte van ongeveer 17 kilometer. De afstand tussen het epicentrum en de Peelrandbreuk aan het aardoppervlak wordt verklaard door het schuine vlak van de breuk.
hand.gif (910 bytes)Zoom uit


Bron: KNMI