De Intensiteitenschaal van Mercalli

I Niet gevoeld
Slechts door seismometers geregistreerd

II Nauwelijks gevoeld
Alleen onder gunstige omstandigheden gevoeld.

III Zwak
Door enkele personen gevoeld. Trilling als van voorbijgaand verkeer.

IV Vrij sterk
Door velen gevoeld.
Trilligen als van zwaar verkeer. Rammelen van ramen en deuren

V Sterk
Algemeen gevoeld.
Opgehangen voorwerpen slingeren. Slapende mensen worden wakker.

VI Lichte schade.
Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen.

VII Schade
Paniek. Schade aan veel gebouwen. Schoorstenen breken af. Golven in vijvers. Kerkklokken geven geluid.

VIII Zware schade.
Algehele paniek. Algemene schade aan gebouwen. Zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield.

IX Verwoestend
Veel gebouwen zwaar beschadigd. Schade aan funderingen. Ondergrondse pijpleidingen breken.

X Buitengewoon verwoestend.
Verwoesting van vele gebouwen. Schade aan dammen en dijken. Grondverplaatsing en scheuren in de aarde.

XI Catastrofaal
Algemene verwoesting van gebouwen. Rails worden verbogen. Ondergrondse leidingen vernield.

XII Buitengewoon Catastrofaal
Algemene verwoesting. Verandering in het landschap. Scheuren in rotsen. Talloze vernielingen.

De aardbeving bij Roermond 13 april 1992

In de vroege ochtend van 13 april 1992 werden om 03:20 uur veel Nederlanders opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Het epicentrum lag enige kilometers ten zuidwesten van Roermond. De aardbeving had een sterkte van 5,8 op de Schaal van Richter.

De aardbeving werd gevoeld tot in TsjechiŽ, Zwitserland, Frankrijk en Engeland en is voor zover bekend de sterkste die ooit in Nederland is waargenomen. In het gebied tussen Roermond, Maaseik en Heinsberg is aanzienlijke schade aangericht met een intensiteit van ruim VII op de 12-delige Mercalli-schaal.

In het landschap traden landafschuivingen, oeververzakkingen en zandfonteinen op. Dergelijke verschijnselen ontstaan door het trillen van de met water verzadigde bodem. De schade bleef beperkt omdat de aardbeving ongeveer 17 kilometer diep was.

De totale schade wordt geschat op 275 miljoen gulden waarvan 170 miljoen in Nederland.

 

Intensiteitenkaart van de aardbeving bij Roermond waarin gebieden met gelijke intensiteit worden begrensd door isoseisten. De sterkte van de intensiteit wordt in Romeinse cijfers aangegeven.
hand.gif (910 bytes)Zoom uit


Voor informatie kunt u contact opnemen via Reactie


Bron: KNMI