Advertentie uit 1871

De Notaris MILLIARD, 

residerende te Roermond, zal op Zaterdag den
16 December 1871, `s middags ten 4 ure,
op verzoek van den heer L. Cranen en Cie. te
Roermond , ten  huize van den heer Frans
Schmitz te Roermond, onder aan de Markt, den
meestbiedenden verkoopen:

            Eenen zeer gekalandeerden 
WIND-GRAANMOLEN

met bijgehoorigheden gelegen in de Gemeente
Maasniel, op den ligten Donderberg, benevens
een goed sterk paard met kar.
 
(Uit "De Volksvriend" van 25nov.en 2dec. 1871)

Op 25 november en 2 december 1871 is de eerste advertentie geplaatst. 

In het archief te Roermond staat in het notarieel archief van F.W. Milliard het volgende:
  
Openbare verkoop van een windmolen met bijgehorigheden te Maasniel door:
1. Leonard Cranen te Roermond;
2. Willem Janssen te Maasniel en de kinderen van laatstgenoemde, 

Aan Jan Lintjens Jacobs zoon te Leeuwen voor  f 4.100,- Ingetrokken.

De Molen werd dus niet verkocht

Bron:  (inv. nr. 1871/176 F.W.Milliard)
door R. Lamboo