Advertentie uit 1873

Op Donderdag den 20 November 1873,
des namiddags ten 4 ure , ten huize van 
den heer F. Schmitz, op de Nieuwe Beurs ,
aan den meestbiedenden verkoopen :


Een goeden gekalandeerden  
WIND-GRAANMOLEN,  
gelegen op den Donderberg, 
onder Maasniel , met verder 
toebehoor en onderhoorigheden. 
Verdere inlichtingen te be-
komen bij genoemden Notaris

MILLARD. 

(Uit "De Volksvriend" van 15 november 1873)

 

De molen werd dus door L. Cranen en Cie verkocht in 1873 aan Jozef Biermans, onderwijzer te Meerlo.

door R. Lamboo