NotariŽle akte: de verkoop van de molen in 1873

20 november 1873

MAASNIEL- Openbare verkoop van een graanwindmolen te Maasniel
op de Ligten Donderberg gelegen door:

  1.  Willem Janssen te Maasniel, weduwnaar van Anna Brouwers, in eigen naam en als gemachtigde van zijn met haar verwekte kinderen a. Maria Anna Janssen gehuwd met Jozef Biermans te Mierlo; b. Bernard Janssen; c. Leonard Janssen te Roermond;
  2. Jacob van Melick te Maasniel, namens zijn echtgenote Maria Janssen, eveneens
    dochter uit voornoemd huwelijk Janssen-Brouwers;
  3.  Frans Andriessens te Roermond, namens Johannes Martinus Menten, vroeger te Roermond thans te Antwerpen, die eerste hypothecaire schuldeiser was van Leonard Cranen te Roermond, van een hoofdsom van f 2.000,- gevestigd op de helft van genoemde molen, aan Jozef Biermans en zijn vrouw Maria Anna Janssen voor f 2.000,-


Bron: notarieel archief (te Roermond)†van F.W. Milliard, inv. nr. 1873/156
door R. Lamboo