Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.289  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Grondverdeling op de Spick rond 1840.

De boer was getrouwd met zijn nicht Maria Anna Francisca Wackers (1793-1873) uit Heden. In maart 1863 kraaide de rode haan op de Spik. Woning, schuur en stalling gingen ten gronde aan de vlammen. Alleen het vee had boer Wackers kunnen redden. Hoewel hij een brandverzekering had lopen bij de Belgische Leeuw te Luik, reikte deze niet om de schade van 6.000 gulden geheel te dekken 46). En wat nog erger was: enkele jaren later brak er opnieuw brand uit. Althans volgens de Kadastrale Leggers. De koestal bleef wederom gespaard. Deze werd eerst een kleine eeuw later afgebroken. Duidelijk was toen nog te zien dat dit deel (in 1755) was opgemetseld in vakwerkstijl. Nadat de boerderij weer was opgebouwd, werden huis en hof tien jaar later gedeeld tussen Andries (1830-1902) en Johanna Wackers (18331894). In elk geval op papier 9. Hun zus Elisabeth, de weduwe Cox, woonde toen aan de Broekhin. Haar zoon "Sjang" verwierf de halve boerderij na het overlijden van zijn tante.

 

HET BOSHOFKEN
Jan Lintjens had van de jezuïeter hof ruim 16 morgen land gekocht, waarvan 6 morgen in het Kerkeveld voor 365 pattacons. Matthias Schrijvers, pachter te Leeuwen, kocht de akker aan het Hoogvonderen en nog 9 morgen in drie stukken aan de Can- del. Jan Smeets op Mijnheerkens, de derde uit de Schrijvers-familie, had nog eens ruim 7 morgen gekocht.
Ook pastoor Haex had hier grond gekocht, zoals den Smaelenbosch [R] aan de Kinderkamp en het Peerdtsbroeck [D] aan het Obersveld. De Spickerbos [F+G] aan de Jagerstraat, ruim 11 bunders groot, kwam op naam van advocaat Cloudt.
Dhr. Wilm Peeters, eigenaar van De Tegelarije, had een deel van het bos en de Peertskamp aan de weg van de Wijer naar de Spick gekocht. Bos, land en broek werden op 36 morgen gemeten. Daar had hij een boerderij laten bouwen, het Boshofken [M-N-O-P-Q]. Voor de akkerwinning had hij een groot deel van de grond tot akkerland laten breken. (Volgens het register der keurmeden hadden de paters hiervan een deel voordien al verkocht aan Cornelis van Keken, schepen te Swalmen.)


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.289  

Eerste  Vorige  284 285 286 287 288 289 290 291 292 293   Volgende  Laatste