Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.478  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

STOFFER COX
Tussen Hermens goed op 't Broeck en Sinterbanusweg stond het huis van Stoffer Cox; met de boomgaard en akkerland vijf morgen groot.
Al in 1628 werd Stoffel Coex in het bunderboek aangeslagen voor 2172 morgen aan het Gebroek. Zijn huis stond toen nog op naam van Goerdt opt Brueck: ohe, hauss, huff und boegart: 1 morgen. Goerdt had tussen 1623 en 1648 geregeld de Donderberg-tienden gepacht. Vier jaar later werd de weduwe van Goerdt Jochims aangesproken vanwege een achterstallige schuld. Of we hier te doen hebben met de ouders van Herman Jochims is niet duidelijk. Daarvoor zijn toch meer aanknopingspunten nodig.
In 1655 kochten Stoffer Cox en Hilken Cremers twee morgen akkerland. Voor die tijd was het stukje grond duidelijk omschreven: "Van den pael aff op st. Urbanuswegh aldernaest 't uytterste eyckenboomken naer Cloostershoffwartz." (Die boom staat er dus niet meer.) De akker werd in 1711 door hun zoon Matthijs overgedragen aan Merten Verstegen als aflossing van een schuld. In 1680 werd Hilken Cremers genoemd als weduwe van Stoffer Cox.

Matthijs had het werk van zijn vader overgenomen. In de beestenschat werd hij aangeslagen voor 3 koeien, 2 rinderen en enkele bijen. Voor de akkerwinning beschikte hij over een paard. Thijs Stoffers trouwde in februari 1686 met Methien Hermens. Het echtpaar zou kinderloos blijven. De graanvoorraad in 1698 laat zien, dat hij redelijk boerde: 8 malder gerst, 5 malder boekweit en nog 5 malder rogge en haver. Zij erfden van beide ouderparen. Nog in 1723 stond op hun naam: huis, hof boomgaard en land; bij elkaar een bunder. Maar dat jaar verscheen Matthijs niet meer op het voogdgeding. Jan Cox trouwde in november 1681 met Gertruydt Linderts. Toevallig staat haar doop, in februari 1649, te Swalmen ingeschreven. Zij was een dochter van Lindert Sillen en Ida op gen Beeck. Zoals bij de doop staat vermeld, kwam het ouderpaar uit Asenray. Meer kinderen en kleinkinderen van Lindert Optuysserhof (Swalmen) bewoonden menige pachthoeve in de omgeving. Zo hebben Jan en Gertruydt een tijdlang op Bosmanshof gewoond. Hun kinderen Ida en Stoffer werden naar de grootouders genoemd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.478  

Eerste  Vorige  473 474 475 476 477 478 479 480 481 482   Volgende  Laatste