Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.350  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

In 1720 wisten enkele vastenavondvierders niet van ophouden. Nog op Aswoensdag gingen zij door met drinken en zingen in de herberg van Dircx aan de Broekhin. Om er helemaal een feest van te maken, trokken zij verkleed als priesters door de velden met de dorpsjeugd erachter. Niet alleen de ordeverstoorders werden beboet, maar ook de herbergier. De zaak heeft tot in de wijde omtrek veel ophef gemaakt.
In 1718 werd Gerardt Diricx tot burgemeester van de hondschap Maasniel benoemd. Een erebaantje was het zeker niet. Vier jaar later heeft hij er genoeg van. Voor een gouden pistolet extra, weet men hem te overreden nog een jaar aan te blijven. In 1723 stonden op naam van Gerardt Dericx huis en hof aan de Broekhin (groot 107 roeden) en de moestuin te Leeuwen (51 roeden) en ruim 7 morgen akkerland, voornamelijk in het Tegelarijeveld gelegen. In 1731 verkochten de erven Hoets nog eens een halve morgen akkerland achter de herberg voor 44 pattacons en een malder rogge.

Gerard Derex stierf in juni 1743. Zijn vrouw volgde hem zeven jaar later in het graf. Zoon Dorus trouwde in eerste huwelijk met Marie van Straelen (1712-1746). Uit dit huwelijk werden o.a. de zoons Willem (17411807) en Gerard (1743-1809) geboren. Maria kwam uit Heythuysen. Zij was een dochter van Christiaen Verstraelen en diens vrouw Emilia. De vrouw stierf in oktober 1746 aan de tering. De kinderen waren bij familie in Heythuysen ondergebracht. Daar stierf de jongste aan vallende ziekte.
Enkele jaren later hertrouwde Dircx in maart 1753 met Catharina Simons, dochter van wijlen koster Joes Simons. Het jaar daarop volgde Dorus Dircx de overleden J.B. Fabritius op als lid van de schepenbank. Dorus stierf onverwacht in april 1772 in de Jagerstraat, waarna hij in de kerk begraven werd. De weduwe Catharina Simons keerde terug naar haar geboortehuis in het dorp. Haar zoon Jan Dericx (17581816) erfde het Leyenhuis met brouwhuis na het overlijden van zijn moeder.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.350  

Eerste  Vorige  345 346 347 348 349 350 351 352 353 354   Volgende  Laatste