Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.456  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

SCHOENMAKERS
Willem Schoenmakers trouwde voor 1674 met Catharina Joosten (+1703). Dat jaar werd hun dochter Petronella (1674-1697) geboren, vier jaar later gevolgd door de kleine Joost. De jongen werd genoemd naar zijn grootvader. Huis en hof gingen over op de jongste, Michiel (1680- ca.1730). Zijn ouders waren al gestorven, toen hij in april 1703 trouwde met Jenneke Homs. In mei 1710 beleenden zij de Nootboom met 100 gulden bij de erfgenamen van Derick Smeets uit Roermond. Volgens latere gegevens uit 1727 had Michiel 7 morgen van het Munsterklooster in pacht. De akkers lagen naast zijn huis op de Zware Donderberg. Hij stierf omstreeks 1730.
Het sterfhuis werd bij de inventarisatie als volgt beschreven: het voorhuis, een dubbele schouw tussen keuken en achterkamer. Hier stond de bedstee en een kast. Nog een kamertje en verder de stal met een oud venster-cruysraem.
Op de voorhof lag voor 20 karren mest en op het veld stond nog een kar. In de moestuin stonden veel fruitbomen en rondom de hof stonden weer andere bomen. Het huis lag er vervallen bij. Het paard werd verkocht, samen met haem, sael, lichtriem en toom voor niet meer dan 5 pattacons. Het rindtbeestjen bracht slechts 20 schellingen op.
Zoon Jan verkocht in oktober 1731 zijn kindsdeel ofwel de helft van de Nooteboom aan de gebroeders Petit, die de schuldbrieven in handen hadden gekregen en op betaling aandrongen. Zij verkochten dit erfdeel op hun beurt weer aan Willem Spee.
In die jaren woonde Christiaen Schoenmakers op de Spick, getrouwd met Marie Linssen. Hoewel hij zijn jongste zoon Michael noemde, zijn er geen relaties met de Nooteboom aan te wijzen. De twee andere kinderen, Isabella en Hendrick, werden vernoemd naar de grootouders van moeders kant. Van die kant waren ook de doopgetuigen.

 

SPEE
Willem Spee woonde al sedert 1718 tegenover de Nooteboom. Dat was tussen de beek en de weg. Hier had hij met toestemming van de vrijheer op eene sterile ende vuytgegraevene erve van de gemeente in 1718 zijn huis getimmerd. Daarvoor betaalde hij jaarlijks een cijnshoen. Om de grond bouwrijp te maken, moesten eerst nog de kuilen geslicht worden. Het huis werd beleend met 100 gulden uit de armenkas.
Willem Spee was (waarschijnlijk) afkomstig van de Broekhin. Daar hebben zijn ouders gewoond; Thijs Geurts en Geertruy Aeben, herbergiers op de Brandewijer*. Willem woonde sedert 1710 als gezinshoofd in Leeuwen. Vrouw Spee is niet met name bekend.
Een van de twee huizen verhuurde Willem aan Jacob Linssen en Catharina Grachten. Toen zij de huishuur sedert enkele jaren schuldig bleven, liet Spee beslag leggen op hun meubelen en huisraad.
In april 1739 trouwde dochter Catharina Spee (ca.1710-1785) met Matthias Sleuters. Thijs was aan de Eyermert geboren als zoon van Derick Sloetmakers en Marie Thissen. Eerst in 1750 werd Thijs genoemd aan de Nooteboom. Omstreeks 1770 plaatste dhr. Crebbers uit Roermond bij Sleuters een stooven ooven. Thijs overleed in november 1773.
Het andere huis werd toen bewoond door zijn zwager Jan Spee (+1765), getrouwd met Allegonda Sleuters (ca.1715-1783). Hun dochter Marie Spee (1749-1809) bleef ongehuwd. Zij ging na het overlijden van haar moeder als meid inwonen op de Nooteboom. Zij nam haar erfdeel mee. De wederhelft van huis en hof, door Willem Spee in 1718 op Theelenkamp gebouwd, ging na zijn overlijden in september 1747 over op Jacob Verstegen (ca.1710-1766). Deze was in februari 1738 getrouwd met Helena Spee (ca.1710-1771). Het echtpaar ging tijdelijk aan de Zandkuil wonen tegenover Bosmanshof. Hun dochter Heleen (1740-1795) trouwde in oktober 1767 met Andries Bremmers uit Leeuwen. Deze bouwde aan zijn huis nog een schuur op gemeentegrond, waarvoor hij jaarlijks een kapoen moest geven aan de vrijheer.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.456  

Eerste  Vorige  451 452 453 454 455 456 457 458 459 460   Volgende  Laatste