Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.457  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Andries hield 2 koeien en een kudde van meer dan 30 schapen. Daarvoor had hij een herdersjongen in dienst genomen. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Andries in mei 1795 met Magdalena Smeedts.

INBOEDEL
Direct na het overlijden van Andries Bremmers (1745-1803) kwam de familie van Heleen Versteegen opdraven. Het huwelijk was immers kinderloos gebleven, zodat haar erfdeel aan de familie terugviel. Als zodanig stelden de kinderen van Andries Verstegen en Amelia Ingenhut zich op als meest belanghebbenden. De pachter op Muggenbroek was een oom van Heleen. De weduwe Bremmers, moeder van vier bloedjes van kinderen, bleef niets anders over dan haar bezittingen te tonen. Vee en huisraad werden op 953 franken geschat. Het huis had een waarde van 320 franken, terwijl de stal-schuur, door Andries indertijd op gemeentegrond getimmerd, op 600 franken werd beraamd. De koopprijs van zes morgen akkerland telde omgerekend bijna 3.000 franken. Aan schulden en loon moesten daarvan 500 franken in mindering worden gebracht. Men kwam het huis binnen via de keuken. Rechts was een kleine kamer.

Daarin stonden een noten- en een eikenkast, slingerklok, een bank en tafel van wit hout. Daar stond ook de bedstee met groene gordijnen en natuurlijk een wiegje. Naast enig porselein en tinnen- goed werden hier de kleren en lakens bewaard. Het dagelijks serviesgoed stond in de keuken (zoals een thee- en koffiepot!). In de bijkeuken stond het bed van de knecht. (Volgens de bevolkingslijst van dat jaar, woonden daar nog twee meiden en een schaapherder.) In de stal stonden drie koeien, een paard, kalf, varken en 18 schapen, verder twee korte karren, ploeg en eg. In de schuur lag een merkelijke hoeveelheid akkervruchten, een wan en dorsvlegels.
De familie Versteegen zou van dit alles haar aandeel krijgen. Leen Smeets hertrouwde kort daarop met Jan Frencken.

AAN DE SLEUTER
De Nooteboom zelf, te weten de herberg veldwaarts over de beek en het brouwhuis aan de kant van het broek, samen 5/4 morgen groot, waren via Thijs Sleuters overgegaan op zoon Derck (1743-1800), in september 1779 getrouwd met Marie Peters (1757-1812) uit Asenray.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.457  

Eerste  Vorige  452 453 454 455 456 457 458 459 460 461   Volgende  Laatste