Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.459  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

HERBERG
Op Maria-kroedwien in augustus 1704 waren enkele knechten uit Leeuwen te bier gegaan in het huis van Jan Dericx in de Koull. Drie knechten van Steynenhof, drie van de Puytlinck en de gebroeders Phlipsen. Het drinkgelag aan het Gebroek eindigde in tumult. Daar waren zij slaags geraakt. Vooral Claes Hansen was naderhand niet meer in toom te houden. Omdat men de veldschut zelf niet thuis aantrof, is diens zoon meegekomen om de ruziemaker te arresteren. Maar Claes zou zich niet zomaar zonder slag of stoot overgeven. Toen Lins hem wilde arresteren, sloeg hij de jongen tegen de grond.
Ook naderhand (1709) was er nog sprake van een herberg. Toen was Jan Dircx geld schuldig gebleven voor geleverd bier. In 1701 werd hij ook onder de tappers vermeld. De zoon des huizes werd naar de grootvader genoemd. Verder werden nog drie dochters geboren, maar de meisjes stierven in hun kinderjaren. Marie Mooren stierf voor mei 1705.
Arnold Dirrix trouwde voor 1720 met zijn achternicht Marie Cuypers, herbergiers- dochter uit Leeuwen. In 1679 heette Jan Dericx namelijk een neef van haar vader Thijs te zijn. Als meerderjarige trad hij toen op als voogd van de kinderen van Tewes Cuypers en Grietyen Jansen. Hij moest dus omstreeks 1650 geboren zijn.

Arnold verscheen in 1713 als gezinshoofd op het voogdgeding. Dat kan betekenen, dat zijn vader kort voordien gestorven is. In 1742 beleenden de echtelieden hun huis en hof met de Schoolcamp en enkele akkers. En toch zaten zij niet zo slecht bij kas. Datzelfde jaar werd er immers beslag gelegd op de goederen van Hendrick Verstegen, die bij hen in het krijt stond. Al eerder hadden zij pogingen ondernomen het geld terug te krijgen. Het jaar daarop stierf Marie Cuypers. Arnold volgde in september 1746.

ERFDELING
In 1755 stond het huis verdeeld op naam van de zoons Thijs en Jan. Er was toen sprake van twee huizen met een dubbele schouw. Bij Thijs stonden 2 koeien in de stal. Hij was in februari 1751 getrouwd met Margaretha Gyrms (1715-1785), dochter van Frans Girmen en Helena Bergh uit Sint- Odiliënberg. Behalve de 3 koeien had Jan Dirckx nog een kudde van 45 schapen. Naderhand moet hij de beesten hebben verkocht. In 1774 traden de kinderen Dircks op als erfgenamen van hun tante Mechel Cuypers. Zij konden de helft van 185 pattacons onder elkaar verdelen! Dan blijkt Peter toch niet helemaal van zijn kindsdeel onterfd te zijn. De Schoolkamp stond in 1786 voor 1/3 deel op zijn naam.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.459  

Eerste  Vorige  454 455 456 457 458 459 460 461 462 463   Volgende  Laatste