Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.460  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Hij woonde toen in Roermond. Het erfdeel van Thijs ging na zijn overlijden in maart 1779 merendeels over op zijn dochter Aldegonda Dirricks (1754-1820), in 1776 getrouwd met Peter Beeren. Zij verwierven huis, tuin en akker, samen een halve morgen groot.
Jan Diricx vermaakte in mei 1780 al zijn goederen (mobilaire als immobilaire) aan Hendrick Peters (1750-1810) en zijn vrouw in ruil voor levensonderhoud. Huis, tuin en akker staan op de kaart uit 1786 op Hendricks naam, maar Jan werd tot zijn overlijden nog gezien als hoofdbewoner. Hendrick was getrouwd met Marie Smeedts en woonde voordien in Asselt. Hij was een zoon van Cornelis Peters en Catharina Dericx (ca.1725-1772). Jan Diricx was dus zijn oom van moeders kant. Ook Catharina had nog een morgen van de Schoolkamp geërfd en dat zou naderhand eveneens op haar zoon overgaan.
Rond 1800 woonden hier de families Beeren en Peters naast elkaar. Daarmee was de naam Dircx aan het Gebroek verdwenen. Paul en Cornelis Beeren erfden van hun vader. Het andere huis aan de kuil ging over op dochter Catharina Peters, in tweede huwelijk getrouwd met Jan Leyendeckers, de zoon van Bosmanshof. Hij had aan het Gebroek nog meer land in eigendom, waartoe ook het erfdeel van Peter Dercx. Het huis op de Schoolkamp bouwde hij uit tot een boerderij met schuur en stal. Naderhand ging hij boeren op Lintjenshof.

3. LINTJENSHOF
In april 1783 beleende de familie Lintgens haar pachtboerderij aan het Gebroek met nog ruim 22 bunder land. De naam Lintjenshof komen we voor het eerst in 1681 tegen. In dat jaar werd de pachter aangeslagen voor 5 koeien, 2 runderen en 45 schapen. Voor de akkerwinning had hij twee paarden.
In 1628 werd de boerderij, met 24 bunder akkerland, nog Jonker-Hillenhof genoemd. De pachthof was niet cijnsplichtig aan de vrijheer, zodat geen verwijzing naar oudere eigenaars bekend is.

(Jonker Hillen heeft de boerderij van de familie Dursdael verworven via zijn vrouw.) In de (jaarlijkse) voogdgedingen werd vaker de boerderij dan de boer genoemd, zodat geen opvolging van pachters gegeven kan worden. Bij de onlusten in 1695 aan het Gebroek waren ook de knechten van Thijs Daemen op Lintjenshof betrokken. Thisken werd in 1664 in Asenray geboren als zoon van Daem Tissen en Margaretha Weynen van Neer. Waarschijnlijk had hijzelf de boerderij niet in pacht, maar stond hij als oberknecht in dienst van de boerin. Marie Cox, dochter van Stoffel opt Broeck, was in september 1674 getrouwd met Hendrick van den Wijer. De laatste blijkt omstreeks 1695 gestorven te zijn. Zo werd de boerderij op het voogdgeding van 1697 vertegenwoordigd door "de knecht van de weduwe op Lintgenshof". Een jaar later nog: de weduwe van Hendr. van de Wijer (samen met haar knecht). Zij werd aangetekend voor 3 malder en 10 vat aan veldvruchten. Dan verschijnt Gerit Homs op het voogdgeding, als pachter van Lintjenshof. De boerderij was in 1695 van de grond af nieuw opgebouwd. Bij de belegering van de stad in oktober 1702 (door de Francoisen) viel de bouwhof ten prooi aan brand. De schade aan de gebouwen bedroeg 965 pattacons. Daarbij kwam nog eens het verlies van meubels en beesten; wat geschat werd op 150 pattacons. De pachter vertrok naar de Mouthagen, terwijl de pachthof aan het Gebroek andermaal werd opgetimmerd.
Tot 1714 woonde Nelis Vermeulen als pachter op Lintjenshof, waarna hij werd opgevolgd door Jan Hommen. Bij zijn huwelijk in 1704 met Maria Thomassen werd Jan genoemd als zoon van de Mouthagen. Jan kreeg in 1705 toestemming om op gemeentegrond zijn huis te bouwen, met de last van een kapoen jaarlijks. Voorlopig woonde hij daar ook -tegenover Lintjenshof- met vrouw en kinderen. Zijn vrouw was een dochter van wijlen koster Matthijs Thomassen. Hun aandeel in het Leyenhuys* verkochten zij om van het geld hun huis aan het Gebroek te kunnen timmeren.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.460  

Eerste  Vorige  455 456 457 458 459 460 461 462 463 464   Volgende  Laatste