Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.458  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Verder had hij volgens de bunderkaart van 1786 nog 5 morgen akkerland op zijn naam staan. Naderhand zou hier nog het erfdeel van Marie Spee bijkomen.
Bij Dirck Sleuters stonden 5 koeien in de stal. Evenals zijn vader deed hij ook veel aan de bijenteelt: 26 korven stonden op het erf. In die jaren sprak men ook wel over "De Sleuter", wanneer men de herberg aan de Nooteboom bedoelde.
De weduwe Sleuters hertrouwde in december 1800 met Arnold Smeets (1757-1810), kosterszoon. De vijf kinderen uit eerste huwelijk waren toen groot genoeg om in de akkerwinning mee te werken. Tevens had het echtpaar nog twee meiden en drie knechten in dienst. Dat doet vermoeden, dat de herbergier nog het nodige land in pacht had genomen.
In de 19e eeuw sprak men over de Nooteboom als buurtschap, bestaande uit zeven huizen. Het brouwhuis was ondertussen alweer afgebroken en de grond werd sindsdien als tuin gebruikt. De Sleuter was opgesplitst tussen zoon Jan en dochter Ida, getrouwd met Caspar Peters uit Leeuwen, allen landbouwers van beroep. Tegenwoordig zal men vergeefs naar de Nooteboom zoeken.

2. DE SCHOOLCAMP
Peter Dircx was geboren en getogen aan het Gebroek. Daar stond zijn vaders huis en hof. Het leek er op, dat hij er geen deel van zou krijgen. In 1755 werd hij door de schepenbank van zijn kindsdeel onteigend, nadat hij samen met Gulicker Pieter voor trammelant had gezorgd in de herberg van Hubert Willems.* Ten gunste van de vrijheer werden toen openbaar verkocht: een morgen uit een bunder land, het derde deel van huis en hof en van de meubelen. Het huis aan de Schoolcamp stond sindsdien gedeeld op naam van zijn broers Thijs en Jan.
In november 1684 kochten Jan Dericx en Marie Mooren van de gemeente de Schoolcamp met de kuil, gelegen tussen het broek en de limietweg met Roermond.

De drie morgen land werden belast met een kapitaal van 275 gulden tegen een jaarlijkse betaling van twee pattacons aan de schoolmeester. In de zandkuil bouwde Jan zijn huis met de last van een kapoen aan de vrijheer. Verder was de Schoolkamp schatvrij verkocht. Zo leverde Jan geen bijdrage aan de landschat, gelijk ook de eigenaars van de Thooren en de Tegelarije, zij het om een andere reden.
Tien jaar later was het echtpaar Dericx in geldnood geraakt, in onsen aenliggenden noot door schaede bij ons geleeden. Er werd niet bij genoemd welk ongeluk hen was overkomen. Zij beleenden hun huis, hof en kamp in ende boven de cuyle met nog eens 100 gulden bij de armenkas. Hun zwager Carel Mooren, getrouwd met Berdyn Dirrix, stond hiervoor borg. Voor de verdere akkerwinning had de boer land gepacht bij de secretaris van der Smitzen, maar geld voor een paard had hij niet. Langs de gemeentegrens aan het Gebroek hadden de boeren jarenlang zand afgegraven. Een deel van de zandkuilen werd toen in cultuur gebracht: de Schoolkamp. De opbrengst kwam de school ten goede. De kamp werd in 1684 verkocht aan het echtpaar Dircx. Ook de armen van Roermond hadden een akker op de Teelekamp. Nog in 1745 werd op het voogdgeding geklaagd, dat de weg langs het Gebroek bedorven werd door het zand halen. Dat werd toen ten enenmale verboden. Ook voorheen waren hierover al beperkingen opgelegd. Voor en na werden de zandkuilen als huisplaats ingericht. Het echtpaar Dircx was een der eersten die hiermee begonnen was.
Volgens eigen zeggen was Jan (geboren rond 1650) de enig overgebleven zoon van Arnold Dirx. Via zijn moeder was hij verwant aan de kinderen Cuypers* uit Leeuwen. Naderhand zou een nieuwe verbintenis tussen beide families gesloten worden. Onder de doopgetuigen komen we Jacob, Berdyn en Merijen Dericks tegen. De laatste werd in februari 1662 aan het Broeck geboren. En vier jaar eerder: Anna, dochter van Arnold opt Broeck en Maria Peters.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.458  

Eerste  Vorige  453 454 455 456 457 458 459 460 461 462   Volgende  Laatste