Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.519  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Zover kwam het niet. De weduwe Fabritius zag haar kans schoon om haar pachthof te Asenray met enkele morgen land uit te breiden. Omdat Heystershof aan De Helle grensde, maakte zij gebruik van haar beschudrecht. Peter Geurts bleef geen andere keus dan afstand te doen van zijn pas verworven bezit. Hij ging op zoek naar een andere huisplaats.
In augustus 1708 kocht het echtpaar Geurts van de gemeente een halve morgen broekland aan het Maalbroek, grenzend aan de baand van de Mouthagen. De grond werd verkocht voor 100 gulden en belast met een kapoen, elk jaar te leveren aan de vrijheer. Vóór het huis mocht hij een rij bomen planten. Rondom de afpaling zou hij tevens een sloot graven, waardoor het water uit het Maalbroek kon wegstromen. Op eigen kosten zou hij verder een vonderen over de graaf leggen. Tenslotte werd nog bepaald, dat hij of zijn erfgenamen nu nochte ten eeuwighen daeghen ganssen sullen moghen houden, nochte laeten weyden op 't broeck. In Maasniel had men het toch al niet zo op deze grazers voorzien.
In 1711 kocht het echtpaar een half bunder van de turfbaand naast hun huis voor 150 gulden van de eigenaars van de Mouthagen en drie jaar later nog een halve morgen. In 1716 vroeg ook Reyner Dirricx een bouwvergunning aan omtrent den Kreytheuvel aan het Maalbroek. Voor ons de eerste keer dat het huis zo genoemd werd.

BERTIEN GEURTS
Peter Geurtsen stierf kort voor 1725. Als zijn erfgenamen traden op zoon Geurt en dochter Bertha. Geurt Geurts was in oktober 1723 te Asselt getrouwd met Marie Hemels. Vier jaar later kocht het echtpaar voor 250 gulden een huis op het Maalt, bestaande uit huis, moeshof, schuur en stalling en een half bunder akkerland daarachter gelegen. Op het huis rustte een jaarlijkse erfcijns van een vat rogge aan de familie van Linne. Tevens had de bewoner tot last het onderhoud van de post waartegen het valderen sloeg.
In 1730 deed Geurt voor 400 gulden en een koe afstand van de helft van huis, moeshof, schuur en stallingen. genaamd den Kreytheuvel, samen met de baand een half bunder groot. Tevens verkochten zij de akker in het Mouthagerveld.


Op het Meelt en omgeving met de galg.

Bertien Geurts was ca. 1725 getrouwd met Jan Delissen (1703-1760). Jan was geboren op Thuysershof als zoon van Derick Delissen en Lysbeth Jansen. Het echtpaar beleende de Kreytheuvel in 1748 voor 200 gulden bij de pastoor van Maasniel met geld uit de armenkas. Van zijn ouders had Jan enig akkerland geërfd, terwijl hun huis aan het kerkevoetpad aan zijn zus Catharina (1699-1754) was toegevallen. Zij was getrouwd met Frenck Frencken van Cornelishof. Het is duidelijk, dat we hier weer temidden van pachters zitten.
Bertyen Geurts stierf in november 1766. Een erfdeling is niet bewaard gebleven. Behalve de Kreytheuvel waren er nog zo'n 6 morgen land te verdelen.
Zoon Peter was hier blijven wonen; ook nadat hij in 1758 was getrouwd met Catharina Janssen. Toen zijn zus Cornelia Delissen haar helft van de woning verkocht, is hij elders in Asenray gaan wonen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.519  

Eerste  Vorige  514 515 516 517 518 519 520 521 522 523   Volgende  Laatste