Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.518  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Het duurde nog eens vier jaar alvorens Adam Heintgens via het gericht opnieuw zijn geld kwam opeisen. In de zaak werd verwezen naar de huwelijkse voorwaarden uit 1694. Het huis aan het Maalbroek met 3A akker zou aan de kinderen Nummers toevallen. Gerardt Nummers verkocht in 1717, mede uit naam van zijn zussen Agnes en Mericken, huis, hof en akker voor 95 rijksdaalders aan Derick Delissen en Lysbeth Jansen, pachters op Thuysershof. In 1709 had het echtpaar een half huis in Asenray gekocht, dat overging op hun schoonzoon Corst Thomassen. In 1723 stond het huis aan het Maalbroek en nog 5 morgen land op Dericks naam. Daar zouden nog enkele akkers bijkomen. In hun woning aan het kerkevoetpad sleten Derick en Lysbeth hun levensavond.
In 1735 kwam het gezin Frencken hier wonen. Dochter Trincke Delissen was getrouwd met Frenck Frencken van Cornelishof'. Daar hadden zij jarenlang als pachters geboerd. Na het overlijden van de weduwe Trincken Vrencken in november 1754 kwam hier Jan Peters (ca.1730-1781) wonen. Hij was in augustus 1751 te Swalmen getrouwd met Cornelia Delissen (ca.1733-1806), geboortig van de Kreytheuvel. Huis en hof waren evenwel overgegaan op de kinderen Frencken, met name zoon Gerard. Deze trouwde in 1769 met Maria Wolf (1744-1810), jonge dochter van Gasthuishof. Gerard Frencken bracht huis, hof en enig akkerland mee in het huwelijk, terwijl Maria 5 morgen land had geërfd van haar moeder. Maria Wolffs ging na het overlijden van haar man een tweede huwelijk aan met Peter Spooren, weduwnaar. De kerkelijke inzegening staat in Maasniel niet ingeschreven. De vrouw was met haar kinderen bij haar man ingetrokken. Zodoende kon het huis te Asenray verhuurd worden aan Peters zus Joanna, getrouwd met Jan Reyners uit Haelen.
Naderhand verkochten de kinderen Frencken het huis aan het Maalbroek. Zoon Jan was ondertussen getrouwd met Anna Magdalena Smeets, de weduwe Bremmers aan de Nooteboom. Hij was toen aan het Gebroek gaan wonen.

 

3. DEN KREYTHEUVEL
Rond 1700 woonde Peter Geurts als pachter op Gasthuishof. Hij was in eerste huwelijk getrouwd met Catharina Arets. Hier werden hun twee zoons geboren: Geurt in februari 1695 en Jan in december 1696. Twee jaar later stierf de halferse en Peter Geurts hertrouwde daarop, een week voor kerstmis, met Sybilla Hanssen, 20-jarige dochter van wijlen Geurt Hansen en Met- yen Jassen. In september 1700 werd op Gasthuishof hun dochtertje Bertyen geboren.
De halfer op Gasthuishof was op zoek naar een eigen woning. Toen Peter vernam, dat de erfgenamen Nelissen van plan waren om hun huis te Asenray te verkopen, stond zijn besluit vast. Begin 1704 kocht hij De Helle bestaande uit huis, hof, boomgaard en akkerland. Na de brand lag het huis er weliswaar vervallen bij, maar Peter Geurts zou de boerderij nieuw laten optimmeren.


Kaart 103
De Kreytheuvel aan het Maalbroek.

 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.518  

Eerste  Vorige  513 514 515 516 517 518 519 520 521 522   Volgende  Laatste