Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.210  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Dan duurt het zeker tot 1740, wanneer Stoffer Janssen (1687-1764) als pachter op De Thooren werd genoemd. Sindsdien bleef de halfwinning een familiezaak tot ver in de 18e eeuw. In 1750 woonde Staffel weer in zijn huis aan de Eyermert. Toen had zoon Hendrick Janssen de pacht overgenomen, die op zijn beurt werd opgevolgd door zijn broer Jacob Janssen (1724-1785). Deze trouwde in 1762 met zijn achternicht Anna Sillen. Zij kochten in 1765 het nabijgelegen Schaerbroeckshuis*. Vervolgens woonde hun zoon Jan Janssen (1763-1796) als pachter op De Thooren. Nadat hij de verloving met Ida Nijssen had verbroken, trouwde hij in januari 1786 met Catharina Slangen uit Linne (1764-1808), dochter van Gerard Slangen en Gertrudis Wackers.
De weduwe hertrouwde (naar eigen zeggen in Herkenboseh) met Peter van Melick, geboortig van het Gebroek. Nog onwennig met de nieuwe orde, trouwden zij eerst in december 1805 voor de burgerlijke stand om hun vijf kinderen te wettigen. Kort na de geboorte van de jongste dochter stierf de boerin.
Peter van Melick (1766-1827) hertrouwde daarop met Elisabeth Bellemakers uit Grathem. Uit dit huwelijk werden nog eens acht kinderen geboren. Peter van Melick was lid van de gemeenteraad in de commune Maasniel. In 1820 sloot hij een nieuwe pachtovereenkomst af met de eigenaars 37).
Het overige akkerland was aan derden verpacht. Zo volgde Mathis van Melik in mei 1834 zijn plaatsgenoot Mathijs Hoeks op als pachter van drie percelen in het Tegelarijeveld, het Kerkeveld en aan het Hagelkruis. Van den Bergh verpachtte in 1856 "de oude Boomgaard" en een akker in het Kerkeveld aan Arnold Hoks 38).

DUIVEKLIPPEN EN TAFELFRUIT

Na het overlijden van de pachter bleef de weduwe Bellemakers op De Thooren wonen en werd in de akkerwinning bijgestaan door haar stiefzoon Gerard van Melick. Een nieuw pachtcontract werd niet afgesloten, men ging gewoon op de oude voet verder. In 1833 konden zij de jaarlijkse graan- en geld pacht niet meer opbrengen en werd de halfwinning met ingang van pasen daaropvolgend opgezegd 39).


De Thooren midden 19e eeuw. (t= tuin; b= boomgaard; w= weide; a= akker).


Dit betekende echter niet, dat daarmee de familie voorgoed van De Thooren verdwenen was. Met ingang van pasen 1844 woonde Gerard van Melick (1802-1853) als pachter op huis en hof van Arnold Joseph van den Bergh; met de schuur en stal, tuinen, boomgaard en akkerland, samen zo'n tien bunder groot. Daarbij kwam nog de zgn. Waterbemd nabij de Spiek, begroeid met slaghout.
Gerard was in april 1834 getrouwd met Wilhelmina Geenen van Kloostershof. Tegen de gewoonte in mocht de pachter het land, dat hij reeds van Petit in halfwinning had genomen verder beakkeren. Maar hij mocht er geen nieuw land bijnemen.
Voor het bouwland moest hij jaarlijks met Sint-Andries drie malder winterzaad, vier malder tarwe, veertig malder half rogge, half gerst en zes malder boekweit leveren.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.210  

Eerste  Vorige  205 206 207 208 209 210 211 212 213 214   Volgende  Laatste