Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.386  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Die toestemming was nodig omdat er nog minderjarige kinderen in het gezin waren. Hendrick Thomassen (1665-1704) trouwde in mei 1692 met Agatha Aelen. Hij had grote plannen voor de toekomst. Maar daar was geld voor nodig. Voor 280 gulden beleenden de echtelieden beider erfdeel bij advocaat Kroonenbroeck. Een jaar later, in november 1693, besloten zij het zgn. nieuwhuis met de moestuin in de dorpsstraat met de daarop rustende schuldenlast over te nemen voor 685 gulden. Met een nieuwe lening bij Jan Janssen uit Roermond bleef Ida Heuskens aan de koopman nog maar 100 gulden schuldig. Voor deze nieuwe lening stond Aegjes moeder borg met inzet van haar goederen. Hendrick is niet in het dorp blijven wonen. Hij verhuisde nog voor 1697 naar het oude huis van Hendrick Aelen in Leeuwen aan het Speebeekje, d.i. aan Mijnheerkens*. Het nieuwhuis werd in die jaren verhuurd. In september 1694 verkocht Ida Heuskens nog eens twee akkers op de Donderberg aan schepen Baeckhoven voor 450 gulden. Voorlopig moet haar dat uit de geldzorgen geholpen hebben.

Frans Thomassen was zijn vader in 1693 als koster opgevolgd. Hij trouwde met Catharina Sporn (1655-1703), dochter van Jan Spaeren en Sophia Nisels, en ging met haar in de custenje naast het raadhuis wonen. Enkele jaren later heeft hij de boomgaard met schuur naast het Leyenhuis van zijn moeder gekocht.
Jan Thomassen (1655-1712?) trouwde in mei 1689 met Anna Deckers. Het echtpaar kreeg tien kinderen. Rond 1700 woonde het gezin op de Tegelarije van de familie Bitot. Zoals wel vaker gebeurde, traden de verpachters enkele keren op als doopgetuige in het gezin van de pachter en waren zij tevens genodigd op het kinderfeest. Dat het daarbij ook wel eens uit de hand kon lopen, blijkt uit het verslag van het doopfeest in januari 1698.
Jaren later waren de betrekkingen met de familie Bitot bekoeld en onenigheid over de pacht leidde ertoe, dat Jan Thomassen de voorhof van de Tegelarije* met pasen 1703 moest verlaten. Toen is hij verhuisd naar het eerdergenoemde nieuwhuis van zijn broer Hendrick in de dorpsstraat.


Het Leyenhuys aan de steenweg omstreeks 1680.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.386  

Eerste  Vorige  381 382 383 384 385 386 387 388 389 390   Volgende  Laatste