Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.441  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Oudere gegevens hierover ontbreken. Zijn vrouw Aellitgen Slabbers (ca. 1627-ca. 1675) was hem in het graf voorgegaan. Zij was, naar eigen zeggen, een zus van Meriken Slabbers, de weduwe Hoets aan de Broekhin.
In februari 1688 maakte Corst Reynders - kranck van lichaem, edoch sijner sinnen ende verstandts volcommentlijck gebruyckende- zijn testament ten gunste van
schoonzoon Geurt Hawinckel. Hij stierf nog diezelfde maand. Geurt was zeven jaar daarvoor in februari 1681 getrouwd met de jongste dochter Grietjen Backhovens (1654-1736). Hij had jarenlang op de boerderij als knecht gewerkt zonder daarvoor beloond te zijn.

Nu kreeg hij een koe en een dragend rund en de vruchten van de (pacht)landen in het Kerkeveld, plus het mistrecht! De erfdeling ging niet zonder problemen. Met Johan Baeckhoven voorop waren de overige erfgenamen verbolgen over het testament, omdat zij daarvan niet op de hoogte waren geweest. O.a. wezen zij erop, dat Geurt al die jaren ook geen huishuur had betaald en dat moest hij dan maar als vergoeding voor zijn diensten aanmerken.

GEURT HAWINCKEL
Uit de twisten, die enkele jaren bleven duren, valt op te maken, dat geen der erfgenamen Geurt ook maar enig voordeel gunde.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.441  

Eerste  Vorige  436 437 438 439 440 441 442 443 444 445   Volgende  Laatste