Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.236  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

LINTGHENS

1766-1786: De nieuwe halfer was Jan Lintghens, in februari 1758 getrouwd met Catharina Schrijvers (ca.1730-1809). Tijdens een geschil in 1771 werd het vijf jaar oude pachtcontract geciteerd. De pachter werd toen niet met name genoemd. Toen werd o.a. gewezen op het veebestand, dat hij op peil diende te houden gelijck den pachters (schoon)vaeder deselve daer op heefft gevonden.
Jan Lintghens (1733-1786) was geboortig van het Muggenbroek, zoon van Servaes Lintgens en Margaretha Willems. Zijn broer Servaes (1734-1781) woonde als knecht op Kloostershof. Hun ouders maakten deel uit van een reeks echtparen die elkaar door huwelijk opvolgden als pachters aan de Kapel. Joes Beckers x1710: Catharina van Flodrop, x1722: Servaes Lintgens, x1732: Margaretha Willems, x1735:
Andreas Verstegen, x1750: Amelia Ingenhut.

Na het overlijden van de pachter in november 1786 ging de weduwe Lintgens wonen in haar huis in het dorp. Het echtpaar had de boerderij aan de beek kort daarvoor verworven van Hendrick Houcx. Huis, schuur, stal en moestuin lagen in de Moeshoven aan de Eyermert. Naderhand trok haar zuster Gertrudis, ex-non, bij haar in.
Uit erfenis had de weduwe Lintgens ook het huis in de dorpsstraat verworven, voorheen op naam van schepen Timmermans.
Hier woonde haar dochter Christina, getrouwd met Reyner Versteegen. Verder had Jan Lintgens zijn kinderen meer dan negen bunder akkerland nagelaten. De helft had hij gekocht uit de landerijen van de Jezuïeter-Spick in 1775. 1786-1803: In 1790 werd Kloostershof voor de tijd van twaalf jaar verpacht aan Francis Lintiens (1766-1812), getrouwd met Ida Neelen. (Een opsomming van de jaarlijkse pacht staat apart beschreven.) Op de boerderij woonden verder nog acht knechten en drie meiden.


Plattegrond van Kloosterhof begin 20e eeuw.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.236  

Eerste  Vorige  231 232 233 234 235 236 237 238 239 240   Volgende  Laatste