Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.240  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Over de verdeling ervan was toen onenigheid ontstaan. In 1636 besliste de schepenbank, dat Spee en consorten afstand moesten doen van de helft van Eycker Kempken ten gunste van Cremers 3).
In 1648 werd Francois Cremers zaliger (aangetrouwde) oom genoemd van Peter Cox, schout van Dalenbroek. Deze was getrouwd met Agnes, dochter van Jacob Boener en Anna Cremers 4). Bij de overdracht uit erfenis was de schout een keurmede schuldig gebleven. De boerderij ging daarna over op Joannes van der Heyden, drost van het ambt Montfort, begin 1661 getrouwd met Anna Maria Cox (1631-1678). Drossaerdshoff [C], een benaming uit die tijd, ging via advocaat Meyers over op de familie Claessens. De boerderij was o.a. belast met een jaarlijkse cijns van 2 malder rogge aan de kapelaan.
In 1723 telde de boerderij ruim 16 bunder, bestaande uit huis en hof, 160 roeden groot, 18 morgen akkerland op de Donderberg en nog 12 morgen in de Schraegh.
De rest lag in het Asenraderveld. Een halve eeuw later zou daar nog eens 14 morgen op het Obersveld van de Jezuïeter-Spick bijkomen.

BORDELSHOF

De andere boerderij in de Straat stond begin 17e eeuw op naam van Michiel Spee, burger van Roermond. In eerste huwelijk was hij getrouwd met Aleitgen van Wessem. In tweede huwelijk trouwde hij na 1616 met Margriet van Meysenborgh, eigenaresse van de kleine Spiek. Zij zijn evenwel niet in gemeenschap van goederen getrouwd. Na zijn overlijden werden de familiebelangen door Johan Spee waargenomen.
In 1625 werd deze door de pastoor aangesproken vanwege een erfrente van drie malder rogge, in het verleden door Johan Oley gesticht voor een jaarlijkse zielemis.
Daarvan moesten 7½ vat betaald worden door Bordelshof uit huis, hof en kamp in Nelis Vleischouwers goed, nu in handen van de erfgenamen. Spee. Het ander deel had te maken met de Spiek 5).

Vervolgens werd zijn broer Gerardt Spee (1616-1678) als eigenaar genoemd, voor het eerst in 1645. Hij was in zijn leven schout van Echt en getrouwd met de dochter van de schout van Montfort. Via hun dochter Ida, kwam de boerderij op naam van advocaat Thomas Bordels, met wie zij sinds september 1656 was getrouwd.
In 1684 ging de weduwe Bordels een grondruil aan met de abdis van het Munster in Roermond omdat beide akkers aen wedersijdten bouwhoven ende halfflieden niet wel gelegen en waeren om bij den eenen ende anderen geackert te worden. De weduwe Bordels had afstand gedaan van 6 morgen akkerland achter de Nooteboom* in ruil voor grond in de Schraegh.
Daar werd naderhand nog eens zeven morgen, afkomstig van Kloostershof, aan toegevoegd. Uit het voorgaande wordt tevens duidelijk waarom genoemde herberg aan het Gebroek in 1648 ook Keuffershoff werd genoemd.
Van Bordelshof hebben ongeveer vijf bunder een eeuw lang een eigen leven geleid.
Begin 17e eeuw nog op naam van de erven van Henrick van Wessem, werd de grond in 1723 door zijn nazaat Frederick Cox, landscholtis van het ambt Montfort, aan de gezusters Bordels verkocht voor 400 pattacons.
De boerderij was nog belast met een cijns van 2 mal der half rogge en half haver aan de abdije Munster en 2 vaten rogge aan dhr. Claessens.

DE PACHTERS

Omstreeks 1620 kwamen de ouders van Herman Heurnickx op de pachthof van Michiel Spee [B] in de Straat wonen. Dat wist Herman zich in 1655 nog wel te herinneren. Hij was toen tussen de 40 en 50 jaar oud, dus laten we zeggen omstreeks 1610 geboren. Wie zijn ouders waren heeft hij niet gezegd. Ook Thoenis Jansen, zo'n 10 jaar jonger, was nog voor 1630 met zijn vader zaliger, Jan Coenen, in de Straat komen wonen op de hof waar hij in 1655 nog woonde. En inderdaad werd tussen 1623 en 1635 Jan in die Straat onder de tiendpachters genoemd. In 1664 blijkt Thoenis Coenen (alias Jansen) onenigheid te hebben met zijn pachtheer.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.240  

Eerste  Vorige  235 236 237 238 239 240 241 242 243 244   Volgende  Laatste