Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.238  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

HASSELSHOF IN DE STRAAT

"...dat in gen Straet tegensover sr. Gerardt Spee schuyre hebben gelegen twee kallen aft waeterbuysen, daerdoor het waeter uytte straeten naer den leygraeft was loopende..."

Voor de inwoners van Asenray was van oudsher de Jaegerstraete de belangrijkste weg naar het dorp Maasniel. Omdat de weg met twee grote krommingen om de Donderberg heen liep, maakte men al vroeg een voetpad door de velden vanaf het Horenjock, over het Hoog Vonderen, langs de Herttenpael, over de Seute Bemden tot aan de boerderij in de Straat. Dit voetpad, toen beter bekend als de Asenrader Stappen, werd al in het midden van de 15e eeuw genoemd en als kerkepad gebruikt. Een "stap" was een brede plank over een sloot. Dus ongeveer hetzelfde als een "vonderen".
De Straat is nu een gehucht. De grond, waarop de huizen staan, vormde vroeger één landgoed en in zijn geheel Hasselshof geheten. In 1682 was er sprake van twee boerderijen: Drossaertshof van drossaert van der Heyden en Bordelshof van advocaat Bordels uit Roermond. Voor het gemak houden we hier de meest gangbare benamingen uit de 18e eeuw aan: Claessenshof [e] en Bordelshof [B]. Bij elke boerderij hoorde de helft van ongeveer 33 bunder akkerland, weiden, turfbroek en boomgaarden. De hofgronden grensden aan twee kanten aan Sinterbanusweg, aan de beek en van achteren aan de Hellevaart. (kaart 56) Daarbij hoorden nog de akkers in de Schraegh en over de limiet met Melick lag ook enige grond, terwijl de akkers in het Asenraderveld hoofdzakelijk afkomstig waren van de boerderij aen gen Eyck. In 1627 werden van Claessenshof 7 morgen broek aan de beek en 8 morgen op Melicker gebied tegen een erfpacht aan Heystershof overgedragen.

OORSPRONG

De akkers in de Schraegh, ongeveer 13 bunder groot, waren ongelijk verdeeld over de twee boerderijen in de Straat. Het land was tevens keurmedig belast. Dat betekent hier, dat zij afkomstig zijn uit een middeleeuwse laathof, zoals verderop nog blijken zal.

Bij overdracht van de grond, hetzij door verkoop of uit erfenis, werd aan de vrijheer het beste stuk vee vereerd. (Als het ware een geschenk dat hij zelf mocht uitkiezen.) Deze grond in de Schraegh heeft altijd aan Hasselshof behoord.

In 1766 werd een nieuw register van deze keurmeden aangelegd met een lijst van opeenvolgende eigenaren. Hun namen komen we ook tegen in middeleeuwse overdrachten. Het landgoed werd rond 1400 gesplitst en ruim een eeuw later weer verenigd onder Johan Hassels en zijn vrouw Anna. Daarna heeft opnieuw een verdeling plaats gevonden.
In 1479 werd Nelis Peters, elders Nelys Vleysshouwers, genoemd als schepen te Nyel. Hij woonde in Roermond. De Vaescamp achter de hoeve, alsook de akkers op de Schraegh hebben volgens bovenstaand register op zijn naam gestaan. Naar hem werd een deel van de boerderij Nelys Vleysshouwersgoed genoemd, deel uitmakend van Kauffertzhof. Andries Keuffaert was schepen van Maasniel van 1419 tot 1425, maar burger der stad.
In 1488 werd Derick Alartz als eigenaar genoemd van dit goed, bestaande uit huizen, akkerland, boomgaard, weiden en beemden, afkomstig van de ouders van zijn vrouw Eilse. Toen werd Kauffertzhof verkocht aan Peter Schoemeckers en zijn vrouw Kathryne. Vervolgens verkocht Herman Petersson in 1502 een erfrente uit het goed aan Derick Jansz. van Wessem.
Daarbij werden 27 bunder akkerland genoemd en nog eens 7 bunder, bestaande uit beemden, bossen en broeklanden. De volgende in de lijst is Johan van Hasselt, die in 1532 genoemd werd als eigenaar van Kauffertzhof en Nelis Vleysshouwershof. Hij deed toen afstand van 2½  morgen baand aan Cornelishof 1).

In 1772 was er een geschil tussen de vrijheer en de nieuwe eigenaars van Bordelshof in de Straat. Niet de schepenbank, maar de leen- en laathof boog zich over deze kwestie, omtrent de omvang der akkers in de Schraegh. Deze waren in hun geheel hofhorig ofwel keurmedig aan de vrijheer.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.238  

Eerste  Vorige  233 234 235 236 237 238 239 240 241 242   Volgende  Laatste