Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.237  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Ida (1765-1804) was een dochter van Jacob Neelen en Jacomina Schrijvers, landbouwers aan de Broekhin. Beide halfluiden waren afkomstig uit de familie Schrijvers. De een van Gerard Schrijvers op de Kapittelhof en de andere van schepen Jan Schrijvers aan de Broekhin. In deze jaren vond de overgang plaats van kloostergoed naar privé-bezit.
De boerderij werd onteigend en kwam onder het beheer der "Nationale Domeinen".
Daarop kochten de dames van het voormalig Munsterklooster de boerderij terug.
In 1802 kwam de pachthoeve op naam van de familie Burghoff. Bij Francis Lintjens waren toen zes knechten en vier meiden in dienst en Dirck Lamers als schaapherder. Verder nog Jan Smeets de verekenshoeder en Christiaen Peeters als koy jonge.
Het waren vreemde tijden. Na het vertrek van de zieleherder, woonde Peter Lintjens als pachter op de pastorie. En toch was de familie begaan met het wel en wee van de parochie. De kerkgoederen waren over meer huizen verdeeld, o.a. bij de koster, bij de kerkmeester, op De Thooren, bij de weduwe Lintgens en op Kloostershof.

1ste EEUW

In april 1803 trouwde Andries Corsten, de zoon van Thusershof, met Elisabeth van Melick. Sindsdien woonde het echtpaar als pachters op Kloostershof. Hier werden hun vijf dochters geboren. Daarna verhuisde het gezin naar de Rijtshof in Asenray. Elisabeths broer Peter was al die tijd pachter op De Thooren van Petit. Naderhand zou er iets moois opbloeien tussen zijn zoon en de dochter van Kloostershof. In 1834 trouwde Gerardt van Melick met Wilhelmina Geenen.
Haar ouders, leonard Geenen en Wilhelmina Theelen, woonden sinds 1819 ongeveer op Kloosterhof. Het echtpaar had al zes kinderen toen ze in mei van dat jaar trouwden voor de burgerlijke stand. Voorheen woonde het gezin in Beegden. In de jaren veertig woonde boer Geenen hier nog steeds met zijn vrouw, twee zoons en twee dochters. Verder had hij nog de hulp van vijf knechten en een meid.
Voortaan zouden de pachters op de boerderij van Burghoff uit den vreemde komen.

 

Sedert mei 1851 woonde hier het gezin van Theodoor Schreurs (1806-1858) uit Elmpt. Hij was getrouwd met Joanna Maria Goltsmit uit Melick.
Na het overlijden van de pachter kwam het gezin van Gerard Rijs (1817-1875) en Theresia van Lier op Kloostershof wonen. De pachter was afkomstig uit Broekhuizen. In 1860 werden de runderen in de gemeente geteld. Hier: zes roodbonte, een vaalbonte en drie zwartbonte koeien, drie kalveren en een stier.

Cox

Daarna nam het gezin Wassen haar intrek op Kloostershof. Thomas Wassen (18361893) uit Melick was getrouwd met Maria Elisabeth Biermans, de weduwe van Cann van de Gitstappermolen te Vlodrop (1822-1900?). Ook haar twee zoons uit eerste huwelijk kwamen mee naar de boerderij aan het Gebroek. Uit tweede huwelijk waren drie kinderen geboren.
Hubert Cox, die eerst als knecht op de boerderij had gewerkt, trouwde in 1890 met Anna Agnes Wassen, de dochter van Kloostershof. Vanaf die tijd woonde de familie Cox hier als pachters.

   

NOTEN:

 1. Archief Munsterabdij Roermond in RALM: regest 75; Rens Gestae GAR: nr. 206;
 2. Oud-Archief Roermond GAR i.n. 1332, regest 40; J. Linssen in De Maasgouw 1964;
 3. Rens Gestae GAR nr. 402;
 4. D.Ln. 559: proces anno 1687;
 5. Arch. kartuizers R'mond RALM i.n. 334;
 6. Kadastrale Leggers gem. M'niel in GAR, art. 1920;
 7. Met dank aan de familie Cox voor de vriendelijke informatie.
 8. D.i.n. 438: schapendrift over de Donderberg;
 9. D.Ln. 576: proces tegen Sil Sillen;
 10. Frans Archief Ln. 1263;
 11. arch. notaris HA Milliard: jaar X nr. 216;
 12. idem: jaar X nr. 210;
 13. arch. Notaris Linssen: 1883 nr. 7;
 14. J. Schreurs in Jaarboek '88 van de H.v.R.

 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.237  

Eerste  Vorige  232 233 234 235 236 237 238 239 240 241   Volgende  Laatste