Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.249  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen


Heysterhof met jonge aanplant langs de "gelei".

Behalve het huis op de Steenweg in Roermond, had zij nog een bouwhof te Wyler onder Swalmen, huis, hof en land onder Melick, landerijen onder Steenkerken en Ophoven en de Heystert te Asenray. Verder was zij nog in het bezit van meerdere rentebrieven van uitgezet kapitaal, o.a. aan de gemeenten van Swalmen en Maasniel. Het familieregister bevindt zich in het parochiearchief van Linne. In dit boek staat het wel en wee van de familie genoteerd. In 1712 trouwde Jan-Baptist Fabritius (1692-1754) te Leuven met Maria Magdalena van Berchem. Zes jaar na haar overlijden hertrouwde hij in november 1730 met Anna Maria Carolina van Beuningen op de Tegelarije, waar het echtpaar enige tijd bleef wonen. Ook na haar dood wacht hij weer zes jaar, voordat hij zich in 1743 door zijn zoon en minderbroeder J.L.J. Fabritius laat trouwen met Magdalena Toussaint. Sedert 1724 was Fabritius schepen in het gericht van Maasniel. In 1749 meende hij als eigenaar van Heystershof de boerderij te verbeteren.

Daarvoor liet hij een veldbrandoven bouwen en gaf de tiggelbaecker opdracht zoveel stenen te bakken als nodig was. Sedert de dood van zijn vrouw had hij evenwel niet meer de volledige vrijheid de boerderij naar eigen inzicht te beheren. Zijn zoon Gerardt (1712-1768) liet de tiggelbakker onmiddellijk met het werk stoppen, met als reden dat door het tiggeIen niet te herstellen schade zou worden toegebracht aan de bouwgrond 7). Of we hier te doen hebben met de eerder genoemde tiggeloven aan de Terbaansweg, is niet bekend.
In 1733 werd Anna Justina Fabritius geboren op de Tegelarije en daarna door pastoor Stams gedoopt. In 1769 trouwde zij in tweede huwelijk met Lambert Lousbergh uit Bilsen. Haar halfbroer stierf in 1768 zonder lijfserven. Zodoende kwam Heystershof in bezit van de familie Lousberg.

THISSEN

Wat de halfers betreft kunnen we teruggaan tot het midden van de 17e eeuw.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.249  

Eerste  Vorige  244 245 246 247 248 249 250 251 252 253   Volgende  Laatste