Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.247  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Heystershof: grondgebruik rond 1820.
1. de Helle; 2. Heysters land; 3. Heysters broek; 4. Heysters veldje; 5. schaapsweide.

Van dit bedrag werden o.a. de 500 rijksdaalders in mindering gebracht, die de vrouw nog te vorderen had van de verkopers.
In mei 1705 is hiervan nogmaals sprake. In de nalatenschap van de weduwe bevond zich o.a. een schuldbrief van 500 pattacons ten laste van ritmeester Holloniën. Daarbij werd aangemerkt, dat het geld was gebruikt voor de aankoop van de hof te Asenray 1).

DE HELLE

Aan de Straat lag tot ongeveer 1700 een huis met de naam "die Helle". In de 16e eeuw woonde hier Peter Duvel, herbergier, en Trijntgen, waardin in der Hellen. In 1510 schonk Heyn van der Hellen een half bunder land aan het Gasthuis 4). In 1628 woonde hier Nellis in gen Heli en vijftig jaar later stonden huis, akker en boomgaard tussen Heysters en Carthuysers op naam van Jacob Nelissen, kooldrager te Roermond.

Als zijn erfgenamen treden later op de dames Schirpen, jongedochters van Linnerd Schirpen en Caecilia Jacobs. terwijl anderzijds nog het echtpaar Mooren werd genoemd. De familie richtte zich steeds meer op de stad, hoewel Anneke en Aleydis Schirpen nog in Maasniel gedoopt zijn.
In de tussenliggende jaren werden wel meer bewoners genoemd, maar enige onderlinge relatie is niet bekend. In de jaren zestig van de 17de eeuw woonde daar Coen Jansen, getrouwd met Lysken in de Heil. Het echtpaar kreeg drie kinderen:
Joes, Henderken en Mathias. Daarna woonde hier nog de familie Delissen uit Swalmen. Begin december 1698 stierf hun zoontje op tragische wijze, nadat het kind in de koeketel met hete soep was gevallen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.247  

Eerste  Vorige  242 243 244 245 246 247 248 249 250 251   Volgende  Laatste