Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.244  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Zij trouwde in oktober 1733 met Matthias Janssen. Hij was een broer van Gerard Janssen, pachter op Schöndeln, getrouwd met Camelia Cuypers uit Leeuwen. Beide echtelieden traden als doopgetuigen op. Matthijs had de pacht op Bordelshof overgenomen.
In december 1749 kocht hij samen met Hendrick Cox, pachter op Gasthuishof, voor 1000 pattacons de Carmelitessenhof [B] met akkers, weiden, moestuin, turfbroek enz. 38 morgen groot. Hiertoe behoorden ook de 5 bunders van wijlen promotor Cox. Een klein deel van de grond was over de beek gelegen op Guliks gebied. De akkers die Geerken Thomassen in erfpacht had gekregen, waren al eerder op Matthijs Janssen overgegaan 1).
Joanna Thomassen stierf in januari 1752 in het kraambed. Matthijs nam het jaar daarop plaats in de schepenbank van Maasniel als opvolger van Hendrick Timmermans. Voorheen was hij al enkele jaren burgemeester van de hondsehap Asenray geweest. Aan de Doncker Hoeck had schepen Janssen nog een akker en een huis met moeshof, afkomstig uit erfenis.
Huis en hof verkocht hij in oktober 1753 aan Hendrick Heynen en Catharina Thomassen. Zelf heeft hij toen de pacht van Claessenshof overgenomen. Het huis ernaast heeft hij sindsdien verhuurd. Met 9 koeien, 74 schapen en 16 bijen(karen) stond boer Janssen in de beestenschat van 1766 hoog aangeschreven. Matthijs Janssen stierf in september 1775.
Het kan zijn, dat hij zijn levensavond heeft gesleten in het huishouden van zijn zoon Francis. Deze (1742-1787) beleende een jaar na zijn vaders overlijden zijn huis voor 200 pattacons bij dhr. Clout in Roermond.
In deze lening waren begrepen het huis met schuur, stal en moestuin en de kamp daarachter; volgens meting van tien jaar later bijna twee morgen groot. Francis trouwde in oktober 1779 in Roermond met Marie Ingenhut uit Maasbracht. Twee jaar na zijn overlijden hertrouwde de weduwe in augustus 1789 met Jacob Janssen uit Vlodrop. Marie verongelukte in september 1804.
Hendrick Heynen heeft nooit in zijn huis aan de Donkeren Hoek gewoond.

Toen hij op Heystershof* was uitgeboerd, nam hij omstreeks 1770 de pacht op Claessenshof over. Daar stierf zijn vrouw Catharina Thomassen (1722-1786). In 1787 werd de boer in de Straat aangeslagen voor 7 koeien en 30 schapen.
Zijn schoonzoon Jan Janssen (1755-1821), getrouwd met dochter Joanna (1756-1810), zette het werk op de boerderij van dhr. Kolcken [e] voort. Jan was geboortig van Melick en een zoon van Gradus Janssen en Gertruy Hendrickx (op Tonedenhof). Zeven kinderen werden in de Straat geboren. Het was hun zoon Gerard Janssen (17841855) die in 1834 het andere huis in de Straat aankocht van de zeven kinderen van wijlen Christiaan Cox voor 110 franken. Huis, schuur, stal en moeshof, samen ongeveer 23.52 roeden (=are) groot, waren nog belast met een vat rogge kluppelmaat aan het R.K. Godshuis te Roermond. Gerard Janssen was in 1810 (in tweede huwelijk) getrouwd met Gertrudis Wulms van Thusershof. Daar had het echtpaar enkele hectares akkerland. Volgens het kadaster midden 1ste eeuw stonden in de Straat behalve de boerderij van de familie Koleken verder nog de huizen van Hubert Meusers, Pieter Frencken, Mathijs Janssen en Gerard Janssen. Aan de overkant van de weg stond het huis van Egidius Janssen. (kaart 56: inzet)

VAN VOORST TOT VOORST

Frans de Koleken was secretaris van de abdis van de Munsterabdij. Daar trouwde hij dan ook in november 1777 met Mechteld de Wevelinckhoven. Claessenshof ging naderhand over op hun dochter Theresia Beatrix van Koleken, getrouwd met baron Godfried de Voorts.
In 1846 werd Claessenshof van de grond af nieuw en groter opgebouwd. In 1855 werden de twee buurhuizen van de families Frencken en Muysers opgekocht. Dat was na de brand in september 1852. Nadat het vuur ontdekt was, werd meteen de brandspuit ingezet. Het luiden van de kerkklok bracht veel mensen op de been. Maar de meeste hulp kwam te laat. Het huis met de inboedel en de ingeschuurde oogstvruchten vielen ten prooi aan de vlammen. Vrouw Musers liep hierbij brandwonden op.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.244  

Eerste  Vorige  239 240 241 242 243 244 245 246 247 248   Volgende  Laatste