Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.241  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Boerderij in de straat

Het rekenboek van Spee zou niet kloppen. Niet alle betalingen waren genoteerd en de pachter zou dus minder schuldig zijn dan Spee beweerde. Dat verkondigde Thoenis luidkeels in de herberg van de koster, staande op de tafel. Met de bierkan in de hand? 6) In 1665 woont dan een andere Thoenis als halfman op Speenhoff in de Straat, namelijk de zoon van Jaeck Guylickers. Antonius Gulkers trouwde in november 1667 met Cornelia Gerardts. In de jaren daarop werden de dochters Anna en Sophia geboren. De halferse van Kloostershof en de pachter op Thuyserhoff waren daarbij doopgetuige. Mogelijk was Theunis in eerste huwelijk getrouwd geweest met Sophia Jansen. In 1665 diende Jaeck Guylickers namens zijn dochter Catharina een klacht in tegen Dirriek Jansen, de kouweherdt (koeherder) van Asenray. Wat zich daarvoor had afgespeeld, is niet meer bekend, maar laat zich raden. De klacht bleek in elk geval gegrond te zijn en de klager kon beslag laten leggen op Dirrieks beesten. Zijn koeien had hij bij Thoenis Guylickers in de stal staan, terwijl hij zijn schapen bij Thomas op Carthuyserhof had ondergebracht 6). Op Scholtushoef [C] woonde in de eerste helft van de 17e eeuw Geereken Heynekens als pachter, bij de naburen beter bekend als Geereken in gen Straet.

Hij is omstreeks het jaar 1600 geboren en heeft eerst nog op de Mouthagen geboerd. Voor 1634 verhuisde hij naar de Straat. Hij trouwde met Lyske, de dochter van schepen Reyncken aent Maelt, halfman op Cornelishof. Het echtpaar kreeg een dochter, Ummelke geheten.
Naderhand komen we hem tegen als Geereken op gen Beeck. Hij heeft de boerderij dan verlaten. Toen heeft hij nog enkele akkers in pacht gehad van scholtis Spee in het Asenraderveld.
In 1752 is er over de bouwinghe ende regieringhe derseivere onenigheid ontstaan. Waarschijnlijk werd de akkerwinning daarmee stopgezet. Met zijn tweede vrouw Neyss is Geereken op de Beekerkamp op de Donck gaan wonen. Het huis ging over op zijn zoon Willem, maar brandde in 1691 af.

BEESTENSCHAT

Tot uiterlijk 1680 woonde vervolgens Jan Martel op Orossaerdshof [C] in de Straat.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.241  

Eerste  Vorige  236 237 238 239 240 241 242 243 244 245   Volgende  Laatste