Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.242  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Het werk op de boerderij werd sedertdien door Hans inde Straat overgenomen. Dat was Hans Peters, halfman op Van der Heydenshof. Samen met andere boeren is hij in 1697 op last van de gemeente voor zaken naar Namen geweest. Voor deze buitenlandse dienst kreeg hij 21 gulden uitbetaald. Overal elders heette hij Hans in de Straat. Zijn naam komen we in de kerkregisters nergens tegen. Wel weten we dat hij een (schoon)broer was van Grytien Jansens op Heisteren, getrouwd met Teives Cuyppers in Leeuwen.
De boerderij telde toen 9 koeien, 35 schapen en 12 bijenkorven en nog 2 paarden.
In 1698 woonden vijf personen op de\ boerderij. Op zolder lagen 30 mal der haver, rogge, gerst, erwten, spelt en boekweit opgestapeld. In 1703 werd Hans hier voor het laatst genoemd. Daarop kwam Peter Lutters op de boerderij wonen; zo'n twintig jaar eerder getrouwd met Trincken Zimmermans. Hij boerde toen te Melick. Peter stierf in 1707/08, waarna het werk werd voortgezet door zijn weduwe en (stief)zoon. De pacht stond vanaf 1710 op naam van Frenck Peters, terwijl nog in 1711 de weduwe Lutters werd genoemd. Het verlies van de kerkregisters uit die tijd verhindert een duidelijker beeld te geven over deze familieverhoudingen.

De afkomst van Frenck in de Straet is daardoor niet afdoende te geven.
Christopher Gerets (Stoffer in de Straet) werd van 1681 tot 1711 genoemd als halfman op Bordelshof. De boerderij telde 7 koeien, 53 schapen en 12 bijenkorven en 2 paarden. Hier woonden zes mensen en de voorraad akkervruchten reikte niet verder dan 15 malder. Evenals zijn buurman komt Stoffer in de kerkregisters niet voor, noch als bruidegom, noch als huisvader. Verwantschap met Peter Gerets op Bosmanshof aan het Gebroek en met Herman Gerets op Kloostershof is nergens te vinden.

GEERKEN THOMASSEN

De pacht op Bordelshof werd in 1711 overgenomen door Geerken Thomassen uit Asenray. Kort daarvoor was hij getrouwd, waarschijnlijk met Margriet van Neel. Geerken werd in maart 1681 geboren als oudste zoon van herbergier Theunis Thomassen, alias Fedderhenske*, en Geert yen Sijben. In 1702 werd hij samen met Ruth Slabbers genoemd als soldaat in het leger van kapitein van Afferden in het 7de regiment van de markies van Westerloo.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.242  

Eerste  Vorige  237 238 239 240 241 242 243 244 245 246   Volgende  Laatste