Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.243  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

In 1724 droegen de "geestelijke dochters" Aldegonda en Windelina Bordels ruim 7112 morgen akkerland in erfpacht over aan Gerardt Thomassen en vrouwen kinderen voor 7 pattacons, jaarlijks te betalen aan de Carmelitessen in Roermond. Een jaar later gingen alle goederen over op het klooster. Tot deze schenking onder levenden behoorden ook enkele huizen in de stad, twee boerderijen in Posterholt: de Wijer en den Eyck, haar bouwhof in de Straat (sindsdien: de Carmelitessenhof) en vele rentbrieven.
Frenck Peters en Gerard Thomassen waren beiden nog aanwezig op het voogdgeding in mei 1727. Een jaar later was er al sprake van de wed. Thomassen. Sindsdien woonde hier Jan Schreurs, getrouwd met Margaretha van Neel (weduwe van Geerken?). De vrouw volgde haar man in april 1734 in het graf.

 

MATTHIJS JANSSEN

Sedert 1729 werd Adriaen Cox niet meer genoemd op de Spiek, maar werd hij vermeid onder de pachters van Asenray. Op 48-jarige leeftijd ging hij boeren op Claessenshof als opvolger van Frenck Peters.
Hij bleef hier wonen tot aan zijn dood in 1753. Enkele aantekeningen uit de voogdgedingen uit die jaren zijn in deze van belang. De pachters in de Straat, met name Ariaen Cox en Thijs Janssen, mochten met hun schapen niet in het Asenraderveld komen. In 1744 werd evenals een eeuw geleden de kalle in de straat ter sprake gebracht. Deze waterbuis aan het huis van Ariaen Cox naast Bordelshof was vervallen geraakt, zodat het water niet fatsoenlijk kon worden afgevoerd en de landerijen onderliepen. Het akkerland, dat Geerken Thomassen in 1724 in erfpacht had genomen, en de goederen die hij van zijn ouders had geërfd, gingen na zijn overlijden over op zijn dochter Joanna.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.243  

Eerste  Vorige  238 239 240 241 242 243 244 245 246 247   Volgende  Laatste